Działalność społeczna

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu są partnerem dla różnych instytucji naukowych, akademickich, medycznych i pozarządowych. Ponadto, jako producent firma pozostaje otwarta na problematykę dbałości o środowisko naturalne i ekologii. Spółka chętnie angażuje się w ciekawe projekty w ramach prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności.

 

Mariaż nauki z biznesem

We wrześniu 2012 roku Herbapol Poznań włączył się do projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna. Gościliśmy u nas jedenastu naukowców i promotorów przedsiębiorczości akademickiej z poznańskich uczelni wyższych (czytaj więcej o spotkaniu w aktualnościach).

Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) jest efektem partnerstwa Miasta Poznania oraz siedmiu publicznych uczelni wyższych i czterech instytutów naukowo-badawczych z Poznania. WPI jest pierwszym i kluczowym projektem realizowanym w ramach Programu Wspierania Projektów Innowacyjnych.

Platforma jest realizowana poprzez portal internetowy o tej samej nazwie (http://www.wpi.poznan.pl/), który zawiera bazę usług badawczych i rozwiązań technologicznych oferowanych gospodarce przez jednostki naukowe. W chwili obecnej baza zawiera ponad 330 wpisów w języku polskim oraz 110 zaproszeń do współpracy w języku angielskim i jest największą tego typu bazą w Wielkopolsce. Oferty zamieszczane na portalu stanowią własność uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych.

Wielkopolska Platforma Innowacyjna to również serwis informacyjny promujący współpracę nauki z biznesem lub innowacyjne projekty czy wdrożenia oraz kalendarium regionalnych wydarzeń.

Oprócz strony internetowej projekt umacnia, inicjuje lub tworzy nowe możliwości współdziałania nauki z biznesem. Do realizacji tego celu służą wizyty naukowców w przedsiębiorstwach, konferencje i spotkania oraz wspólne projekty z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu.

 

Znak Towarowy Zielony Punkt

Herbapol Poznań włączył się w budowę i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych tworzonego przez Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Zgodnie z umową licencyjną Herbapol Poznań czynnie wspiera rozwój zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych i ma prawo do posługiwania się Znakiem Towarowym "Zielony Punkt". Firma ma świadomość, jak ważnym elementem społecznej odpowiedzialności producenta są kwestie ekologii.

zielony punkt

Herbapol Made in Poznań

W roku 2011 PZZ Herbapol S.A. przystąpiły do Konsorcjum Marki Poznań.

Poznań, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę trwałej współpracy promocyjnej i marketingowej. Konsorcjum Marki Poznań będzie platformą współpracy pomiędzy Miastem Poznań i ważnymi dla wizerunku miasta instytucjami życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i naukowego. Do uczestnictwa w Konsorcjum Marki Poznań zaproszone zostały silne i prestiżowe marki związane z Metropolią Poznań poprzez siedzibę producenta, miejsce produkcji czy historyczne pochodzenie. Działania Miasta i członków Konsorcjum Marki będą opierały się na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w obszarze promocji i marketingu. Współpraca w ramach Konsorcjum Marki będzie miała charakter zorganizowany i trwały, a symbolizować ją będzie logotyp "Made in Poznań".

made in pozna logo small

http://www.poznan.pl/mim/public/wiadmag/news.html?co=print&id=45789

/http://www.madein.poznan.pl/

 

Herbapol Poznań w służbie osobom niewidomym i niedowidzącym

Jednym z naszych prospołecznych działań jest patronat finansowy nad Fundacją na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu. Jej celem statutowym jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących, dzięki wyszkolonym przez Fundację i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom-psom przewodnikom. Tym samym PZZ Herbapol ma swój aktywny wkład w działalność na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

logo2labrador duy 03 small labrador duy 04 small

http://www.fundacja.labrador.pl/nasi_sponsorzy

Kolejną inicjatywą podjętą celem ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym i ułatwienia pacjentom dostępu do naszych leków jest umieszczenie na kartonikach naszych preparatów oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 

Owocna współpraca z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Od szeregu lat rozwijamy współpracę naukową z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (dawniej IRIPZ). Korzystamy także z doświadczeń polowych IWNIRZ w zakresie przygotowania materiału matecznego nasion ostropestu plamistego, który siejemy na naszych plantacjach, aby zachować najwyższą jakość wyjściowego materiału siewnego. W ten sposób zapewniamy sobie surowiec o sprawdzonej najwyższej zawartości substancji czynnej i gwarantowanych parametrach jakościowych. Na nasze potrzeby IWNIRZ przeprowadza także szereg różnych badań i analiz surowców zielarskich na zawartość substancji czynnych czy zawartość metali ciężkich. Instytut przeprowadza także szkolenia naszych plantatorów i zbieraczy w zakresie Dobrej Praktyki Uprawy i Zbioru Roślin Zielarskich. Rozszerzając współpracę o działalność popularnonaukową z Instytutem uczestniczymy w organizowanych przez IWNIRZ sympozjach i konferencjach tematycznie związanych z uprawą, hodowlą czy też suszeniem roślin i surowców zielarskich.

 

 

 

Misja społeczna inspirowana pozytywizmem

PZZ Herbapol S.A. od wielu lat współpracuje i wspiera działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego identyfikując się z ideą pozytywistycznej „pracy od podstaw”.

Z deklaracji programowej Towarzystwa:

"My, Wielkopolanie, mieszkańcy drugiego pod względem obszaru regionu Polski, dziedzicząc postępowe tradycje pozytywistyczne, przepojeni głębokim patriotyzmem i przywiązaniem do pracy dla Ojczyzny, powołując Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego daliśmy wyraz woli działania na rzecz szeroko rozumianego postępu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego regionu, działania na rzecz godnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego miast i obszarów wiejskich. W naszym programie i naszym działaniu odwołujemy się do postaci znakomitego w minionym stuleciu prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski i Polski, Hipolita Cegielskiego. Jego ówczesna działalność na polu gospodarki, kultury i nauki jest dla nas niezmiennie ważnym inspirującym wzorcem.” „Kontynuując idee naszego patrona Hipolita Cegielskiego, wielkiego wizjonera postępu gospodarczego, działacza społeczno-kulturalnego, wydawcy i naukowca, a przede wszystkim orędownika pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, nasze Towarzystwo działa w najszerszym zakresie na rzecz utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu wzbogacając jego treść o nowe pojęcia i kreując nowy wizerunek społeczeństwa obywatelskiego."

http://www.thc.org.pl/nasz-program

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego znane jest przedsiębiorcom przede wszystkim z corocznego Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów nadającemu wyróżniającym się produktom i usługom godło „Najlepsze w Polsce” oraz ze statuetek Hipolita towarzyszącym certyfikatom.

http://www.najlepsze-w-polsce.pl/

hipolit2godo obraz

 

Fundacja pomnika Hipolita Cegielskiego – lidera pracy organicznej

W bezpośrednim związku z naszą kooperacją z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego i zarazem jedną z ciekawszych inicjatyw w której braliśmy udział była budowa poznańskiego pomnika Hipolita Cegielskiego. PZZ Herbapol były jednym z wiodących fundatorów i jednocześnie wchodził w skład społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

http://www.pomnik-hipolita-cegielskiego.pl/go.live.php/PL-H18/fundatorzy-korporacyjni.html

Hipolit Cegielski to wybitny Polak i Wielkopolanin, człowiek wszechstronnie utalentowany i zaangażowany w różnorakie działania: społeczne, naukowe - filolog i dziennikarz – założyciel i redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”. Przede wszystkim jednak znamy Hipolita Cegielskiego jako twórcę fabryki maszyn rolniczych, która do dzisiaj nosi jego nazwisko, choć na przestrzeni lat zmieniła swój profil, ewoluując do statusu czołowego producenta silników okrętowych i taboru kolejowego.

141 lat po śmierci, dnia 11 września 2009 na Placu Wiosny Ludów uroczyście odsłonięto pomnik tego zasłużonego Wielkopolanina autorstwa Krzysztofa Jakubika. Cegielski stoi przy kole zamachowym lokomobili - parowej maszyny rolniczej, która w XIX w. dokonała rewolucji na wielkopolskiej wsi i którą stworzy

 

p1160681

 

Gasimy pożar ze strażakami

Herbapol Poznań regularnie wspiera różnorodne organizacje, których wspólnym mianownikiem jest zdrowie i bezpieczeństwo człowieka.

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach, Kramsku, Strykowie oraz Wojewódzki Związek OSP
  • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek prowadzące Kuchnie Społeczną przy ul. Taczaka
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa
  • Polski Związek Głuchych Oddział Wielkopolski
  • Polski Czerwony Krzyż

indeks

 

Wspieramy sztukę i kultywujemy polską historię

  • Fundacja Chór Stuligrosza Poznańskie Słowiki

http://www.slowiki.poznan.pl/index.php?menu_id=przyjaciele_all&lang=pl&art_id=155

chor

  • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu,
  • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919