Polityka jakości

Herbapol Poznań stawia na najwyższą jakość swoich preparatów z dwóch zasadniczych powodów: takie są wymogi współczesnej produkcji leków i produktów spożywczych, ale, co dla nas najistotniejsze, od lat cieszymy się zaufaniem naszych pacjentów i dzień po dniu na nie pracujemy.

Deklaracja dotycząca polityki jakości

Priorytety polityki jakości określa i prowadzi Zarząd Poznańskich Zakładów Zielarskich Herbapol S.A.

Głównym celem działalności naszej firmy jest produkcja najwyższej jakości produktów leczniczych, spożywczych oraz kosmetyków. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty posiadały gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Działamy w oparciu o zasady prawne i etyczne dbając o pracowników oraz środowisko naturalne.

Deklaracja dotycząca polityki jakości w zakresie produkcji produktów leczniczych

System zapewnienia jakości oznacza przestrzeganie jakości na wszystkich etapach życia produktu leczniczego i pozostawienie trwałych tego dowodów w postaci zapisów. System zapewnienia jakości został opracowany w oparciu o wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), aby zapewnić, że produkty lecznicze wytworzone przez przedsiębiorstwo spełniają wymagania rejestracyjne, nie narażają pacjentów na ryzyko związane z niedostatecznym bezpieczeństwem stosowania, nieodpowiednią jakością lub zbyt małą skutecznością. Gwarancją bezpieczeństwa stosowania, odpowiedniej jakości i skuteczności wytwarzanych przez nasze przedsiębiorstwo produktów leczniczych, jest stosowanie wdrożonego oraz stale weryfikowanego systemu jakości, utworzonego w oparciu o wymagania określone w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Potrzebę stałego doskonalenia przyjętego systemu zapewnienia jakości realizujemy poprzez:

 • stałe śledzenie innowacji technologicznych dotyczących metod wytwarzania, urządzeń, organizacji pracy,
 • dostosowanie naszych produktów oraz warunków wytwarzania do aktualnych wymagań prawnych,
 • stałe doskonalenie kwalifikacji naszych pracowników, dzięki czemu posiadają oni wysoki poziom fachowości oraz znajomości wymagań GMP,
 • kontrolowanie i analizowanie osiągniętego poziomu jakości naszych produktów leczniczych na wszystkich etapach wytwarzania,
 • współpracę z naszymi klientami i dostawcami na zasadach trwałych i partnerskich kontaktów handlowych,
 • angażowanie wszystkich pracowników w prace nad doskonaleniem systemu zapewnienia jakości.

Wysoką jakość wytwarzania produktów leczniczych Herbapolu Poznań potwierdza nadawany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego certyfikat GMP.

Deklaracja dotycząca polityki jakości w zakresie produkcji spożywczej

Misja:
Celem działalności naszej firmy, w zakresie produkcji spożywczej, jest produkcja i sprzedaż suplementów diety oraz aromatów spożywczych.

Polityka:
Polityką firmy jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez najwyższą jakość naszych produktów oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.
Założenia polityki jakości są realizowane przez ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności w harmonijnej współpracy z funkcjonującym w obszarze produkcji farmaceutycznej GMP. Wdrożony System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności spełnia wymagania Międzynarodowego Standardu Żywności IFS w.6., HACCP i ISO 9001. Firma sprawuje ciągły nadzór nad jakością swoich produktów poprzez audyty wewnętrzne, szkolenia pracowników oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

Cele firmy:
Politykę jakości realizujemy poprzez określanie celów strategicznych i wynikających z nich celów operacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących w firmie systemów jakości i przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, higieny, ochrony środowiska oraz etyki personelu.

Cele strategiczne i operacyjne:
1. Obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń mających wpływ na jakość naszych produktów.

 • Doskonalenie wdrożonego standardu IFS w.6., HACCP i ISO 9001
 • Utrzymywanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów

2. Zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości oraz utrwalenie świadomości, że jakość realizowana jest na każdym stanowisku pracy.

 • Przestrzeganie postanowionych zasad HACCP i IFS w.6., HACCP i ISO 9001
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Przestrzeganie wartości etycznych organizacji

3. Poprawa skuteczności zarządzania infrastrukturą

 • Zapewnienie ciągłości produkcji
 • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Nasza polityka jakości została sformułowana przy bezpośrednim udziale kierownictwa, co zapewnia jej zrozumienie i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacji.

Wysoką jakość wytwarzania produktów spożywczych Herbapolu Poznań potwierdzają certyfikaty IFS, ISO 9001 i HACCP.

W imieniu całej załogi i własnym deklaruję realizację celów Polityki Jakości oraz doskonalenie i rozwój Systemu zgodnie z wymaganiami HACCP i IFS w.6., HACCP i ISO 9001 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do dołożenia wszelkich starań w realizacji wyznaczonych celów.

Poznań, 24.09.2016 r. Prezes Zarządu
Ewa Stolecka