Polityka prywatności

Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej nr 47/51 (dalej ,,Właściciel”), będąca właścicielem serwisu www.herbapol.poznan.pl (dalej Serwis), jest świadoma wagi informacji powierzanych przez swoich Użytkowników, chcąc dochować należytej staranności w kwestii przysługujących im praw, w szczególności prawa do ochrony prywatności, podejmuje należyte kroki w celu tworzenia oraz dostosowywania niniejszej Polityki Prywatności.

Mając na uwadze powyższe przesłanki Właściciel serwisu gromadzi minimum informacji dotyczących swoich Użytkowników. W ogólnym założeniu uzyskiwanie i przetwarzanie danych przez Właściciela serwisu ma na celu przede wszystkim dokładniejsze zrozumienie potrzeb Użytkowników, dzięki czemu możliwy jest stały rozwój Serwisu oraz sprostanie rosnącym wymaganiom. Z tego też powodu Właściciel serwisu  zbiera i przetwarza konieczne informacje, w tym za zgodą Użytkowników dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi próbę zaprezentowania reguł i mechanizmów stosowanych w ramach prowadzonego Serwisu, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem pozyskanych informacji.

§ 1

Zasady ogólne

Właściciel serwisu zbiera dane dotyczące Użytkowników, w zależności od ich rodzaju, w następujące sposoby:

z inicjatywy Użytkownika,

za zgodą Użytkownika,

automatycznie.

Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na zasady przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2

Dane uzyskiwane podczas rejestracji

Korzystanie z niektórych funkcji serwisu wymaga rejestracji, podczas której Użytkownik podaje dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz hasła, które pomimo faktu, iż nie stanowi danych osobowych również objęte jest Polityką Prywatności.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika wraz ze zgodą na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do danych rejestracyjnych oraz ich modyfikacji. W tym celu jest on zobowiązany do kontaktu z Właścicielem serwisu w sposób wskazany w Regulaminie.

§ 3

Dane uzyskiwane podczas korzystania z serwisu

Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu uzależnione jest od ponownego podania danych osobowych lub danych kontaktowych. Do danych tych należeć mogą: miejscowość, numer telefonu, adres e-mail oraz inne.

§ 4

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane są dane związane z samą wizytą Użytkownika, które nie należą do grupy danych osobowych.

Wśród danych, o których mowa w § 4 pkt 1 znajdują się: adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz podobne.

Dane wskazane z w § 4 pkt 2 nie dają możliwości zdefiniowania Użytkownika i mają charakter wyłącznie statystyczny.

§ 5

Dane zbierane podczas kontaktu

Dokonanie pewnych czynności (np. złożenie reklamacji) wymaga ponownego podania danych Użytkownika, w szczególności danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail itp.

Ponowne podanie danych Użytkownika ma na celu potwierdzenie tożsamości  oraz ułatwienie zwrotnego kontaktu pracownika Właściciela serwisu w danej sprawie.

§ 6

Wykorzystywanie danych

Zgromadzone przez Właściciela dane osobowe Użytkownika  będą przetwarzane wyłącznie w zakresie udzielonej zgody, a nadto będą wykorzystywane w celach informacyjnych, marketingowych, statystycznych, konkursowych oraz w celu badania opinii publicznej.

Dane osobowe Użytkownika serwisu mogą być przetwarzane przez inne – niż Właściciel serwisu – podmioty, w celach objętych zgodą Użytkownika.

Podaje się, iż dane mogą być udostępniane  w wypadkach, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Właściciela serwisu taki obowiązek.

Właściciel serwisu spełnia wszelkie wymogi wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w tym dokonał zgłoszenia do rejestracji w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zbiorów danych osobowych podlegających takiemu obowiązkowi.

§ 7

Sposoby kontaktu z Użytkownikiem

Użytkownicy mogą kontaktować się z Właścicielem serwisu w formie pisemnej -  wysłanej listem poleconym na adres siedziby Właściciela Serwisu: Poznańskie Zakłady Zielarskie ,,Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań lub  też w formie elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

§ 8

Cookies

Serwis używa cookies – niewielkie informacje zapisywane na dysku komputera Użytkownika.

Brak akceptacji plików cookies  powinno pozwolić na dalsze korzystanie z serwisu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie ochrony prywatności przez Właściciela Użytkownicy mogą zwrócić się z zapytaniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.