Rolnictwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców opracowaliśmy wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach k/Krakowa serię dodatków paszowych dla drobiu i trzody chlewnej. Nasze mieszanki nie tylko wpływają na zwiększenie przyrostu masy ciała i polepszenie jakości mięsa oraz jaj, ale również na lepsze pobieranie i wykorzystanie paszy przy mniejszym jej zużyciu.