Zgłoś niepożądane działanie leków

Formularz działań niepożądanych

Klasyfikacja

Wynik

Informacje dodatkowe: np. wcześniejsze reakcje na lek, czynniki ryzyka, wyniki badań dodatkowych

Niepożądane Działanie Produktu Leczniczego - jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, występujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi w leczeniu chorób, celach profilaktycznych, diagnostycznych lub modyfikacji funkcji fizjologicznych.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

ZAWIADOMIONO WYDZIAŁ MONITOROWANIA NIEPOŻĄDANYCH DZIAŁAŃ PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Podmiot odpowiedzialny
Poznańskie Zakłady Zielarskie
Herbapol S.A.
ul. Towarowa 47-51
61-896 Poznań
tel. 061 88 61 800
Osoba odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii
061 88 63 916

Stosowane leki: