Opakowanie Płyn dezynfekujący

Produkt

Płyn dezynfekujący

Płyn dezynfekujący na bazie 72% etanolu ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni (np. stoły, blaty).

Kartę Charakterystyki Produktu można pobrać z sekcji "Materiały dla farmaceuty".

Informacje

Szczegóły produkty

Informacje

W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać. Brak skutków ubocznych stosowania. Pierwsza pomoc: zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach, usunąć soczewki kontaktowe i zasięgnąć porady lekarza. Podrażnioną skórę przepłukać wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Składniki

Etanol, zaw. 72g/100g

Stosowanie

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody oraz dezynfekcji powierzchni.

Stosować wyłącznie produkt nierozcieńczony. Roprowadzić na ręce niewielką ilość żelu (około 3 ml) i wcierać energicznie w ręce przez minimu 30 sekund, do czasu aż ręce staną się suche. Czynność powtórzyć dwa razy. Nie ma potrzeby użycia wody. Można stosować do dezynfekcji powierzchni np. podłóg, blatów niemających kontaktu z żywnością.

Ostrzeżenia

Można używać u dzieci powyżej 6 roku życia. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować na błony śluzowe, wargi, w okolicach intymnych oraz w okolicach oczu. Tylko do użytko zewnętrznego. Unikać wdychania oparów.

Opakowanie

5 l.

Materiały dla farmaceuty

Produkty

Nasze inne produkty

Poznaj

Nasze marki

SylimarolUroseptAlaxEssylimarMucositFlexiderm