Opakowanie Żel antybakteryjny do rąk

Produkt

Żel antybakteryjny do rąk

Żel antybakteryjny do mycia rąk bez użycia wody na bazie 72% etanolu ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk.

Kartę Charakterystyki Produktu można pobrać z sekcji "Materiały dla farmaceuty".

Informacje

Szczegóły produkty

Informacje

W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać. Brak skutków ubocznych stosowania. Pierwsza pomoc: zapewnić dopływ świeżego powietrza. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody przy wywiniętych powiekach, usunąć soczewki kontaktowe i zasięgnąć porady lekarza. Podrażnioną skórę przepłukać wodą. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Składniki

Etanol, zaw. 72g/100g

Stosowanie

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody.

Stosować wyłącznie produkt nierozcieńczony. Roprowadzić na ręce niewielką ilość żelu (około 3 ml) i wcierać energicznie w ręce przez minimu 30 sekund, do czasu aż ręce staną się suche. Czynność powtórzyć dwa razy. Nie ma potrzeby użycia wody.

Ostrzeżenia

Można używać u dzieci powyżej 6 roku życia. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować na błony śluzowe, wargi, w okolicach intymnych oraz w okolicach oczu. Tylko do użytko zewnętrznego. Nie wdychać oparów.

Opakowanie

5 l.

Materiały dla farmaceuty

Produkty

Nasze inne produkty

Poznaj

Nasze marki

SylimarolUroseptAlaxEssylimarMucositFlexiderm